به نام نامی مهر

نمای ایرانی مجموعه ای است برگرفته از تجربیات و دانش محققان علم گیاهشناسی و طب سنتی و همچنین اساتید در زمینه فرهنگ و هنر و تمدن ایران زمین، که در قالب دست سازه ها،مقاله، عکس و فیلم خدمت شما دوستان و علاقمندان تقدیم شده است.
تلاش ما در مجموعه نمای ایرانی بر این است تا با گشایش پنجره ای نو به روی شما دوستان، جاذبه ها و زیباییهای ایران زمین را هر چه بیشتر برای شما نمایان سازیم.