قاب آینه و چوب لباسی
✓ ابعاد آینه از بیرون قاب
70×170 cm
✓جنس کار : راش گرجستان
همراه با پایه نگهدارنده مجزا برای مانع از سُر خوردن.
 🌱
💸 قیمت با احترام 🙏
4/000/000 تومان
*
چوب لباسی
✓ارتفاع
180 cm
✓جنس پایه :آهن
  بدنه و گیره ها : چوب راش گرجستان
💸 قیمت با احترام
2/800/000