✓ ابعاد
طول» 50
عرض» 13
✓چهار عدد پیاله به ابعاد
قطر 13
ارتفاع 10
جنس سینی : گردو
جنس کاسه ها : گردو
پوشش : روغن گیاهی همل?
ابگریز و قابل شست و شو